Služby

Firma Baumetall ,s.r.o. Malacky poskytuje služby  : 

- velkoobchodný predaj hutného  valcovaného materialu - U ,UPE , I ,IPE ,  HEB , HEA , L ,  Jokl  -profilov akosti S 235 , S275 , S 355

- rezanie ocelových profilov do max. velkosti  500 x 260  mm  

- strihanie plechov tabulovými nožnicami do hr. 10 mm a max. dlžky 3100 mm

- pálenie plazmovým CNC rezacím strojom RUR 2500Gp  Pierce Control Automation s.r.o.

   do hrubky 30 mm s velkostou paliaceho stola s odsávaním  2,0 x 6,0 m 

- ohýbanie  CNC hydraulickým ohraňovacím lisom AD-R 30220 do mx.  hr. materialu  10 mm  a  max. dlžky  3100 mm 

- dierovanie s hydraulickými profilovými nožnicami Ironwork IW 80/150 do max priemeru / hrubky 40 x 14 mm alebo 24x 24 mm