Baumetall s.r.o.

O nás

Spoločnosť Baumetall, s.r.o., Malacky vyrába, dodáva a montuje oceľové konštrukcie a zámočnícke výrobky pre stavebné firmy od 1.7. 1993. Špecializuje sa na atypické projekty oceľových a zámočníckych konštrukcií. V prípade požiadavky zákazníka dodá statiku a projekt OK podľa podkladov objednávateľa.

Firma spolupracovala a dodávala svoje výrobky aj pre nasledovné stavebné firmy: Bauprofing s.r.o., Vodohospodárske stavby, a.s., Renos,a.s., Priemstav, a.s., Istroreal, s.r.o., Irex, s.r.o., ZIPP, a.s., Váhostav, a.s., Telekomprojekt-M,s.r.o., Ikea Industry Slovakia s.r.o. , Ikea Components , s.r.o., 

V stálom pracovnom pomere má firma 17 zamestnancov v profesii zámočník - zvárač - montážnik. Kapacita výroby je 420 - 450 ton ocele ročne.

Od roku 1995 vyrába a montuje oceľové konštrukcie (stožiare, strešné nosiče, nosné OK pre antény...) pre mobilných operátorov Eurotel, a.s., Orange, a.s., Slovenské telekomunikácie, a.s., a Štátnusprávu SR.

Firma je plne technologicky vybavená na výrobu oceľových konštrukcií. Výrobné priestory vo vlastnej hale s dvomi 5t žeriavom majú celkovú plochu 2 040 m2 a voľné spevnené plochy 1500m2. Povrchové úpravy OK je možné vykonávať žiarovým zinkovaním, metalizáciou, pieskovaním, komaxitom, klasickými a špeciálnymi nátermi.

Monážne práce výškovými žeriavmi Liebher, Ormig do 65m, vykonáva v spolupráci s fy. Felbemayer ,  MaO Slovnaft a.s., Bratislava a montážne práce s vrtuľníkom s fy. Techmont s.r.o., Poprad.

Podľa potreby zákazníka, firma vykonáva a zabezpečuje stavebné a klampiarske práce subdodávateľským spôsobom so svojimi zmluvnými partnermi. Na zmluvne dohodnuté diela zabezpečí počas výstavby stavebný dozor s oprávnením SKSI.

O nás